Organisation

Kontakt os

info@stevnsklint.org

+45 2054 6404

 

ORGANISATIONEN BAG STEVNS KLINT SOM VERDENSARV

 

Mange forskellige instanser samarbejder om at sikre, at forvaltningen af Stevns Klint som verdensarv lever op til UNESCOs krav.

 

Verdensarv Stevns er bindeleddet mellem interessenterne bag verdensarven.

Organisationen sikrer blandt andet, at forvaltningsplanen bliver ført ud i livet, koordination mellem interessenter og opgaver, samt sørger for, at der sker fremdrift i udviklingen af område på en bæredygtig måde, så klintens værdier bevares.

 

Verdensarv Stevns finansieres af Stevns Kommune, og består af et sekretariat med en direktør, en Site Manager, der har ansvar for den daglige drift, samt en kommunikationskonsulent, der skal sikre kommunikationen både til eksterne interessenter og til interne. Desuden har Verdensarv Stevns en bestyrelse på otte personer, som per 1. januar, 2018 består af:

 

Anette Mortensen, Stevns Kommune

Line Krogh Lay, Stevns Kommune

Mikkel Lundemann Rasmussen, Stevns Kommune

Steen Nielsen, Stevns Kommune

Jan Jespersen, Stevns Kommune

Ole Vive, Østsjællands Museum

Lars Kirdan, Østsjællands Museum

Kathrine Hendriksen, Stevns Turistforening

Charlotte Mannstaedt, Stevns Erhvervsråd

Michael Loft, Lokal Referencegruppe

 

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) er en del af FN og forvalter verdensarvskonventionen.

 

IUCN (International Union for Conservation of Nature) er UNESCOs rådgivende ekspertorganisation for naturarv.

 

Kulturstyrelsen forvaltningsmyndighed for Verdensarv i Danmark og har den direkte kommunikation med UNESCO.

 

 

Stevns Kommune har forvaltningsansvar for Stevns Klint som verdensarv.

 

Østsjællands Museum sikrer den faglige kompetence i forhold til klintens enestående universelle værdi og varetager forskning og formidling.

 

Verdensarvsråd sikrer at udviklingen af verdensarvsområdet sker efter dansk lovgivning samt UNESCOs retningslinjer, og sikrer kommunikation mellem myndigheder med forvaltningsansvar i området.  

 

Verdensarv Stevns' referencegrupper skal sikre at vigtige interessenter inddrages, at synlige aktiviteter koordineres og at der sker en bæredygtig forvaltning og udvikling af Stevns Klint som verdensarvsområde. Pt. er oprettet én referencegruppe: Lokal Referencegruppe, som består af borgere og lodsejere på Stevns

 

Verdensarv Stevns' arbejdsgrupper kan oprettes, når borgere eller andre interessenter ønsker at arbejde i dybden med et emne, der ligger indenfor rammerne af Forvaltningsplanen. Alle kan deltage i arbejdsgrupperne.

 

COPYRIGHT © 2015 UDVIKLINGSGRUPPEN STEVNS KLINT

 

Tinghuset Algade 8 DK- 4660 Store Heddinge e-mail info@stevnsklint.org

 

Site Manager Naja Habermann e-mail naja@stevnsklint.org mobil +45 20 54 64 04